Statistisk sentralbyrå

Regnskapstall for aksjeselskap i IKT-sektoren

6 Resultatgrad. Prosent2
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alle ikke-finansielle AS 6,0 7,3 10,2 8,7 7,6 10,1 16,3 20,2 23,2
Informasjonssektoren 5,6 6,6 2,9 -2,9 -8,7 18,5 12,2 11,8 15,7
IKT-sektoren 5,7 6,1 1,8 -4,3 -12,1 18,7 13,3 12,5 15,1
IKT-Industri 9,8 5,5 4,5 2,5 -0,9 7,3 7,9 11,1 10,8
IKT-Varehandel1 2,9 1,3 -5,5 -3,4 0,0 1-1,5 2,0 0,5 3,3
Telekommunikasjon 9,9 14,2 16,1 2,2 -34,7 20,3 26,4 24,1 29,7
IKT-konsulentvirksomhet 2,2 3,4 -10,4 -18,4 -10,0 1,7 6,0 6,2 8,8
Innholdssektoren 5,2 6,6 7,1 3,4 5,3 8,2 8,9 9,7 18,1
Forlagsvirksomhet 8,2 11,0 12,8 8,9 10,6 13,7 13,8 15,0 28,9
Informasjonstjenester 2,9 1,7 0,1 -2,7 -3,1 -0,9 2,6 2,7 4,2
Radio og fjernsyn 1,7 1,1 2,5 -5,5 2,7 5,9 7,0 5,6 4,2
Film og video -4,5 2,1 2,0 1,6 0,7 4,4 0,6 7,7 5,2
1  Avgrensningen av IKT-varhendel er endret f.o.m. 2003 pga. endringer i næringsstandarden, se om statistikken.
2  Resultatgrad = Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntekter.

Standardtegn i tabeller