Statistisk sentralbyrå

Regnskapstall for aksjeselskap i IKT-sektoren

5 Driftsmargin. Prosent2
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alle ikke-finansielle AS 6,1 7,1 10,0 8,9 7,8 9,5 12,0 14,7 15,6
Informasjonssektoren 4,6 5,0 0,1 -1,9 -0,4 15,8 7,5 7,0 7,4
IKT-sektoren 4,6 5,1 -0,9 -3,0 -1,3 15,8 8,0 7,4 7,9
IKT-Industri 1,9 0,6 0,5 1,8 -0,8 4,2 6,1 6,3 7,3
IKT-Varehandel1 2,9 2,1 -5,3 -2,3 0,5 1-0,2 2,4 2,4 2,8
Telekommunikasjoner 10,0 12,7 9,7 -0,6 -0,4 13,5 14,2 12,6 14,1
IKT-konsulentvirksomhet 2,1 2,2 -11,4 -10,5 -5,0 0,9 4,2 4,5 4,4
Innholdssektoren 4,6 4,5 4,6 2,5 3,2 5,8 6,2 5,7 5,7
Forlagsvirksomhet 7,1 6,5 8,3 6,0 7,0 9,9 9,1 8,1 7,9
Informasjonstjenester 3,3 1,0 -0,2 -1,9 -2,3 -0,9 2,6 2,9 2,7
Radio og fjernsyn 0,4 4,3 1,0 -2,7 -0,8 3,2 3,3 3,4 2,5
Film og video -3,3 2,1 2,9 2,6 2,1 4,6 4,2 5,0 4,5
1  Avgrensningen av IKT-varehandel er endret f.o.m. 2003 pga. endringer i næringsstandarden, se om-statistikken.
2  Driftsmargin = Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.

Standardtegn i tabeller