Statistisk sentralbyrå

Regnskapstall for aksjeselskap i IKT-sektoren

4 Driftsresultat i millioner kroner
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alle ikke-finansielle AS  112 038  137 020  223 278  206 904  184 627  231 238  323 009  452 044  547 805
Informasjonssektoren 8 964 10 590  314 -4 500 -988 111 506 15 964 14 931 17 715
IKT-sektoren 7 163 8 761 -1 723 -5 605 -2 394 18 869 12 847 11 830 14 721
IKT-Industri  383  128  106  637 -257  929 1 383 1 610 2 374
IKT-Varehandel1 1 766 1 365 -3 223 -1 371  267 1-65  853  725 1 134
Telekommunikasjoner 4 407 6 515 5 811 -270 -198 7 663 8 890 7 467 8 996
IKT-konsulentvirksomhet  607  754 -4 416 -4 602 -2 206  343 1 721 2 029 2 217
Innholdssektoren 1 801 1 829 2 037 1 105 1 406 2 636 3 117 3 100 2 994
Forlagsvirksomhet 1 485 1 406 1 923 1 422 1 668 2 417 2 383 2 231 2 319
Informasjonstjenester  357  110 -25 -215 -264 -115  363  434  284
Radio og fjernsyn 22  264 60 -165 -52  215  237  257  216
Film og video -63 49 79 63 53  120  134  179  175
1  Avgrensningen av IKT-varehandel er endret f.o.m. 2003 pga. endringer i næringsstandarden, se om statistikken.

Standardtegn i tabeller