Statistisk sentralbyrå

Regnskapstall for aksjeselskap i IKT-sektoren

3 Driftsutgifter i millioner kroner
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alle ikke-finansielle AS 1 733 744 1 800 366 2 012 872 2 111 492 2 169 372 2 194 486 2 371 073 2 622 219 2 970 798
Informasjonssektoren  185 189  201 021  226 486  237 378  231 593 1 186 886  195 788  199 363  221 414
IKT-sektoren  147 730  161 973  183 964  194 441  188 785 1 143 674  148 252  148 421  172 261
IKT-Industri 19 745 20 955 23 313 35 652 33 155 21 136 21 293 23 822 30 146
IKT-Varehandel1 59 173 62 280 63 735 61 508 57 917 135 289 34 378 29 937 38 965
Telekommunikasjoner 39 822 44 727 53 923 48 682 51 422 48 946 53 676 52 000 54 608
IKT-konsulentvirksomhet 28 990 34 011 42 992 48 599 46 291 38 303 38 905 42 661 48 542
Innholdssektoren 37 459 39 048 42 522 42 937 42 808 43 211 47 536 50 943 49 153
Forlagsvirksomhet 19 563 20 304 21 279 22 425 22 108 21 972 23 789 25 347 26 928
Informasjonstjenester 10 536 10 537 12 481 11 832 11 833 12 281 13 680 14 828 10 130
Radio og fjernsyn 5 380 5 883 6 091 6 294 6 373 6 456 7 033 7 395 8 351
Film og video 1 979 2 324 2 672 2 386 2 494 2 503 3 034 3 373 3 743
1  Avgrensningen av IKT-varehandel er endret f.o.m. 2003 pga. endringer i næringsstandarden, se om statistikken.

Standardtegn i tabeller