Statistisk sentralbyrå

Regnskapstall for aksjeselskap i IKT-sektoren

2 Driftsinntekter i millioner kroner
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alle ikke-finansielle AS 1 845 781 1 937 387 2 236 149 2 318 396 2 354 000 2 425 723 2 694 082 3 074 263 3 518 603
Informasjonsnæringen  194 153  211 611  226 800  232 878  230 605 1 198 391  211 752  214 294  239 129
Hele IKT-sektoren  154 893  170 734  182 241  188 836  186 391 1 152 544  161 099  160 251  186 982
IKT-Industri 20 128 21 083 23 419 36 289 32 898 22 065 22 677 25 432 32 521
IKT-Varehandel1 60 939 63 645 60 512 60 137 58 184 135 224 35 231 30 662 40 099
Telekommunikasjoner 44 229 51 241 59 734 48 413 51 224 56 609 62 566 59 467 63 604
IKT-konsulentvirksomhet 29 597 34 765 38 576 43 998 44 085 38 646 40 625 44 690 50 758
Innholdssektoren 39 259 40 877 44 559 44 042 44 214 45 848 50 653 54 043 52 147
Forlagsvirksomhet 21 048 21 710 23 202 23 847 23 776 24 389 26 173 27 577 29 248
Informasjonstjenester 10 893 10 647 12 456 11 617 11 570 12 166 14 042 15 262 10 414
Radio og fjernsyn 5 403 6 147 6 151 6 129 6 321 6 671 7 270 7 652 8 567
Film og video 1 916 2 373 2 751 2 449 2 547 2 622 3 168 3 552 3 918
1  Avgrensningen av IKT-varehandel er endret f.o.m. 2003 pga. endringer i næringsstandarden, se om statistikken.

Standardtegn i tabeller