Statistisk sentralbyrå

Regnskapstall for aksjeselskap i IKT-sektoren

1 Antall aksjeselskap
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alle ikke-finansielle AS  124 241  129 733  134 564  135 271  137 488  137 389  140 553  147 343  179 987
Informasjonssektoren 9 335 10 111 11 048 11 110 11 251 19 581 9 577 9 823 10 252
IKT-sektoren 6 206 6 802 7 683 7 864 8 081 16 465 6 469 6 669 7 084
IKT-Industri  303  302  302  308  312  318  328  326  340
IKT-Varehandel1 2 974 3 058 3 092 2 997 2 948 11 418 1 383 1 405 1 528
Telekommunikasjoner  222  248  315  318  349  419  463  529  607
IKT-konsulentvirksomhet 2 707 3 194 3 974 4 241 4 472 4 310 4 295 4 409 4 609
Innholdssektoren 3 129 3 309 3 365 3 246 3 170 3 116 3 108 3 154 3 168
Forlagsvirksomhet 1 067 1 119 1 147 1 127 1 101 1 085 1 116 1 128 1 184
Informasjonstjenester 1 496 1 584 1 594 1 500 1 445 1 423 1 383 1 391 1 308
Radio og fjernsyn  210  213  210  198  201  193  174  180  178
Film og video  356  393  414  421  423  415  435  455  498
1  Avgrensningen av IKT-varhendel er endret f.o.m. 2003 pga. endringer i næringsstandarden, se om statistikken.

Standardtegn i tabeller