Statistisk sentralbyrå


1   Hotell- og restaurantvirksomhet. Årsregnskap og nøkkeltall, etter næringshovedgruppe. 1995-1998. Mill. kr
  55. Hotell- og restaurantvirksomhet 55.1 Hotellvirksomhet 55.2 Annen overnatting 55.301 Drift av restauranter og kafeer
  1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
Resultatregnskap                                
Driftsinntekter 21 189,8 24 048,9 25 754,1 28 939,2 10 702,7 11 573,6 12 271,3 13 426,7 254,0 294,9 336,1 379,6 6 834,2 8 053,4 9 328,9 10 657,2
Driftskostnader 20 379,6 22 992,4 24 548,0 27 772,4 10 253,0 11 018,2 11 487,6 12 664,1 240,5 275,6 297,9 336,1 6 629,3 7 763,2 9 085,4 10 443,9
Vareforbruk 5 654,2 6 213,4 6 826,3 7 570,7 1 928,1 1 936,2 1 992,9 2 075,9 48,1 52,2 60,6 60,7 2 426,8 2 821,7 3 282,0 3 689,1
Lønnskostnader 7 041,1 7 955,2 8 491,6 9 675,0 3 683,6 3 856,2 4 092,8 4 467,5 63,1 68,9 72,7 80,9 2 136,2 2 481,8 2 906,2 3 421,2
Andre driftskostnader   6 951,1 7 987,1 8 381,3 9 556,2 4 233,7 4 764,9 4 947,9 5 628,0 103,9 122,6 129,6 154,4 1 840,4 2 190,1 2 600,5 2 982,9
Ordinære avskrivninger 733,2 836,6 848,7 970,5 407,6 460,8 454,1 492,6 25,5 31,9 35,0 40,1 226,0 269,8 296,8 350,7
Driftsresultat 810,2 1 056,5 1 206,1 1 166,8 449,7 555,4 783,6 762,6 13,5 19,3 38,2 43,5 204,8 290,1 243,5 213,4
Finansinntekter 127,0 169,2 197,7 306,8 71,4 105,1 121,0 213,3 4,7 2,6 3,1 3,2 31,0 36,7 59,8 68,5
Finanskostnader 538,0 657,6 611,7 789,7 348,9 440,9 384,8 472,9 24,7 28,0 28,6 37,8 128,2 152,0 165,7 225,1
Resultat av finansielle poster -411,0 -488,4 -414,1 -483,0 -277,4 -335,8 -263,8 -259,6 -20,0 -25,4 -25,4 -34,6 -97,2 -115,3 -105,9 -156,6
Resultat før ekstraordinære poster 399,2 568,1 792,0 683,9 172,3 219,5 519,8 503,0 -6,5 -6,1 12,8 8,9 107,6 174,8 137,6 56,8
Ekstraordinære inntekter 92,1 128,5 242,2 419,3 42,2 66,4 158,4 278,5 2,8 6,5 3,2 13,3 35,2 44,7 65,9 96,1
Ekstraordinære kostnader 67,9 84,8 55,1 85,2 42,4 53,4 29,4 45,2 1,0 3,3 2,1 2,2 17,4 23,1 17,2 33,1
Resultat av ekstraordinære poster 24,3 43,6 187,1 334,1 -0,2 13,0 128,9 233,4 1,8 3,2 1,1 11,1 17,7 21,6 48,7 63,0
Resultat før skattekostnad 423,5 611,8 979,1 1 018,0 172,1 232,5 648,7 736,4 -4,7 -2,9 13,8 19,9 125,3 196,5 186,3 119,8
Skattekostnad 172,8 214,5 265,1 343,9 72,3 80,1 105,0 158,7 2,2 4,1 6,5 9,8 67,8 86,9 117,5 125,2
Årsoverskudd 250,7 397,3 714,0 674,0 99,8 152,5 543,7 577,7 -6,9 -7,1 7,3 10,2 57,6 109,6 68,9 -5,4
                                 
Balanse per 31. desember                                
Omløpsmidler 4 445,0 5 509,8 6 612,5 7 020,9 2 364,4 2 973,5 3 657,0 3 655,9 67,1 74,7 93,4 119,3 1 208,7 1 537,6 2 007,4 2 229,1
Anleggsmidler 9 320,0 11 265,2 12 483,8 14 754,9 6 382,2 7 761,0 8 326,2 9 441,8 406,3 497,7 571,7 702,5 2 028,5 2 493,0 2 891,4 3 549,4
Sum eiendeler 13 765,0 16 775,0 19 096,3 21 775,9 8 746,5 10 734,5 11 983,1 13 097,7 473,5 572,4 665,1 821,8 3 237,2 4 030,6 4 898,8 5 778,5
Kortsiktig gjeld 4 837,7 5 570,6 6 877,4 7 814,8 2 469,9 2 826,6 3 699,9 4 145,4 76,8 96,2 108,5 143,7 1 541,3 1 839,1 2 242,6 2 567,5
Langsiktig gjeld 6 416,6 8 305,1 8 488,4 9 665,6 4 421,2 5 849,9 5 612,8 5 765,1 331,9 402,6 458,8 532,6 1 324,2 1 698,7 1 940,7 2 546,8
Egenkapital 2 510,7 2 899,3 3 730,5 4 295,4 1 855,5 2 058,1 2 670,4 3 187,2 64,8 73,6 97,8 145,5 371,7 492,8 715,6 664,2
Sum gjeld og egenkapital 13 765,0 16 775,0 19 096,3 21 775,9 8 746,5 10 734,5 11 983,1 13 097,7 473,5 572,4 665,1 821,8 3 237,2 4 030,6 4 898,8 5 778,5
                                 
Nøkkeltall                                
Antall foretak 3 278 3 937 4 281 4 632 778 976 1 043 4 632 169 234 260 276 1 696 2 047 2 286 2 542
Totalrentabilitet. Prosent 6,8 7,3 7,4 6,8 6,0 6,2 7,5 7,5 3,8 3,8 6,2 5,7 7,3 8,1 6,2 4,9
Egenkapitalrentabilitet. Prosent 9,0 12,2 14,1 7,9 5,4 6,8 15,5 10,8 -13,4 -13,9 6,4 -0,6 10,7 17,8 2,8 -10,3
Resultatgrad. Prosent 4,4 5,1 5,5 5,1 4,9 5,7 7,4 7,3 7,2 7,4 12,3 12,3 3,5 4,1 3,3 2,6
Kapitalens omløpshastighet 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,1 2,0 1,9 1,8
Netto resultatgrad. Prosent 1,1 1,5 2,0 1,2 0,9 1,2 3,4 2,6 -3,4 -3,5 1,9 -0,2 0,6 1,1 0,2 -0,6
Driftsmargin. Prosent 3,8 4,4 4,7 4,0 4,2 4,8 6,4 5,7 5,3 6,5 11,4 11,5 3,0 3,6 2,6 2,0
Rentedekningsgrad 1,74 1,86 2,29 1,87 1,49 1,50 2,35 2,06 0,74 0,78 1,45 1,23 1,84 2,15 1,83 1,25
Arbeidskapitalens andel av totalkapitalen. Prosent -2,9 -0,4 -1,4 -3,6 -1,2 1,4 -0,4 -3,7 -2,0 -3,8 -2,3 -3,0 -10,3 -7,5 -4,8 -5,9
Finansieringsgrad 1 1,04 1,01 1,02 1,06 1,02 0,98 1,01 1,05 1,02 1,05 1,03 1,04 1,20 1,14 1,09 1,11
Likviditetsgrad 1 0,92 0,99 0,96 0,9 0,96 1,05 0,99 0,88 0,87 0,78 0,86 0,83 0,78 0,84 0,9 0,87
Kortsiktig gjeld i prosent av total gjeld 43,0 40,1 44,8 44,7 35,8 32,6 39,7 41,8 18,8 19,3 19,1 21,2 53,8 52,0 53,6 50,2
Egenkapitalandel per 31. desember. Prosent 18,2 17,3 19,5 19,7 21,2 19,2 22,3 24,3 13,7 12,9 14,7 17,7 11,5 12,2 14,6 11,5
Gjeldsgrad 4,48 4,79 4,12 4,07 3,71 4,22 3,49 3,11 6,31 6,78 5,80 4,65 7,71 7,18 5,85 7,70
  55.302 Drift av gatekjøkken, salatbarer og pølseboder 55.4 Drift av barer 55.5 Kantine- og cateringvirksomhet              
  1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
Resultatregnskap                                
Driftsinntekter 656,4 721,1 675,7 786,3 580,7 553,4 542,7 509,9 2 161,8 2 852,7 2 599,5 3 179,5        
Driftskostnader 639,9 693,8 663,8 764,9 567,5 525,1 522,6 489,8 2 049,3 2 716,5 2 490,6 3 073,5        
Vareforbruk 322,6 343,9 319,9 370,5 194,0 182,4 185,1 170,8 734,7 877,0 985,8 1 203,7        
Lønnskostnader 168,9 187,5 190,9 217,3 164,1 149,3 148,7 136,7 825,3 1 211,6 1 080,4 1 351,3        
Andre driftskostnader 130,9 144,3 136,8 157,1 184,3 171,8 170,0 160,9 457,9 593,4 396,5 472,9        
Ordinære avskrivninger 17,4 18,0 16,2 20,1 25,1 21,5 18,8 21,4 31,5 34,6 27,8 45,6        
Driftsresultat 16,5 27,3 11,9 21,4 13,2 28,3 20,0 20,1 112,4 136,1 108,8 105,9        
Finansinntekter 3,0 2,9 1,9 4,4 4,0 1,1 1,6 2,0 12,9 20,8 10,3 15,4        
Finanskostnader 12,4 11,0 8,4 13,0 12,4 10,2 8,1 9,5 11,4 15,5 16,2 31,4        
Resultat av finansielle poster -9,5 -8,1 -6,5 -8,6 -8,4 -9,1 -6,6 -7,5 1,5 5,3 -6,3 -16,0        
Resultat før ekstraordinære poster 7,1 19,2 5,4 12,8 4,8 19,2 13,5 12,5 114,0 141,4 102,9 89,9        
Ekstraordinære inntekter 2,5 1,7 7,6 8,8 7,6 5,3 3,8 3,5 1,8 3,8 3,3 19,1        
Ekstraordinære kostnader 1,6 1,3 0,5 2,8 2,8 3,7 4,8 0,3 2,6 0,1 1,1 1,6        
Resultat av ekstraordinære poster 0,9 0,5 7,1 6,0 4,8 1,6 -1,0 3,1 -0,8 3,8 2,2 17,5        
Resultat før skattekostnad 8,0 19,7 12,5 18,8 9,6 20,8 12,5 15,7 113,2 145,2 105,1 107,4        
Skattekostnad 6,1 7,7 9,1 10,7 6,1 7,4 5,9 8,4 18,3 28,3 21,2 31,1        
Årsoverskudd 1,9 12,0 3,5 8,1 3,5 13,4 6,6 7,2 94,9 116,9 83,9 76,3        
                                 
Balanse per 31. desember                                
Omløpsmidler 113,9 122,8 119,6 133,7 92,9 90,8 91,2 106,0 598,1 710,3 644,0 776,9        
Anleggsmidler 193,5 195,0 161,4 199,6 146,5 139,5 122,7 123,0 163,1 179,0 410,4 738,6        
Sum eiendeler 307,4 317,8 281,0 333,4 239,3 230,4 213,8 229,1 761,1 889,3 1 054,4 1 515,5        
Kortsiktig gjeld 163,0 126,8 119,7 155,2 123,8 110,8 107,7 112,4 463,0 571,1 598,9 690,8        
Langsiktig gjeld 110,4 131,7 121,7 140,2 100,1 105,7 91,3 94,2 128,9 116,6 263,1 586,7        
Egenkapital 34,0 59,3 39,5 38,0 15,4 13,9 14,8 22,5 169,2 201,6 192,4 238,1        
Sum gjeld og egenkapital 307,4 317,8 281,0 333,4 239,3 230,4 213,8 229,1 761,1 889,3 1 054,4 1 515,5        
                                 
Nøkkeltall                                
Antall foretak 290 289 289 296 157 158 155 162 188 233 248 276        
Totalrentabilitet. Prosent 6,3 9,5 4,9 7,7 7,2 12,8 10,1 9,6 16,5 17,6 11,3 8,0        
Egenkapitalrentabilitet. Prosent 2,9 19,4 -9,4 5,4 -8,4 84,9 51,4 18,1 56,6 56,1 42,5 24,7        
Resultatgrad. Prosent 3,0 4,2 2,0 3,3 3,0 5,3 4,0 4,3 5,8 5,5 4,6 3,8        
Kapitalens omløpshastighet 2,1 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,2 2,8 3,2 2,5 2,1        
Netto resultatgrad. Prosent 0,2 1,6 -0,5 0,3 -0,2 2,1 1,4 0,8 4,4 4,0 3,1 1,8        
Driftsmargin. Prosent 2,5 3,8 1,8 2,7 2,3 5,1 3,7 3,9 5,2 4,8 4,2 3,3        
Rentedekningsgrad 1,57 2,75 1,64 1,99 1,39 2,88 2,67 2,31 11,00 10,12 7,35 3,86        
Arbeidskapitalens andel av totalkapitalen. Prosent -16,0 -1,3 -0,0 -6,4 -12,9 -8,7 -7,7 -2,8 17,8 15,7 4,3 5,7        
Finansieringsgrad 1 1,34 1,02 1,00 1,12 1,27 1,17 1,16 1,05 0,55 0,56 0,9 0,9        
Likviditetsgrad 1 0,7 0,97 1,00 0,86 0,75 0,82 0,85 0,94 1,29 1,24 1,08 1,12        
Kortsiktig gjeld i prosent av total gjeld 59,6 49,1 49,6 52,5 55,3 51,2 54,1 54,4 78,2 83,0 69,5 54,1        
Egenkapitalandel per 31. desember. Prosent 11,1 18,7 14,1 11,4 6,4 6,0 6,9 9,8 22,2 22,7 18,2 15,7        
Gjeldsgrad 8,04 4,36 6,11 7,77 14,54 15,58 13,45 9,20 3,50 3,41 4,48 5,37        

Standardtegn i tabeller