Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, Śrsregnskaper for ikke-finansielle aksjeselskaper

3 Nøkkeltall for aksjeselskaper
2007 2008
Driftsmargin. Prosent 1 13,7 15,2
Resultatgrad. Prosent 2 22,1 14,1
Totalrentabilitet. Prosent 3 13,2 9,5
Egenkapitalrentabilitet. Prosent 4 18,4 8,1
Egenkapitalandel. Prosent 5 40,8 37,7
Likviditetsgrad 6 1,18 1,06
Antall foretak  186 366  170 988
1  Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2  Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3  Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital pr 31. desember.
4  Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5  Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital pr 31. desember.
6  Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld pr 31. desember.

Standardtegn i tabeller