Statistisk sentralbyrå


Private grunnskoler

4   Grunnskoleelever, etter eierform og skolefylke. Skoleåret 2000/01
Skolefylke I alt Av dette privat Prosent
Hele landet 590 471 10 053 1,7
Østfold 31 406 633 2,0
Akershus 65 952 1 363 2,1
Oslo 49 750 2 177 4,4
Hedmark 23 246 376 1,6
Oppland 22 520 230 1,0
Buskerud 30 431 318 1,0
Vestfold 28 568 752 2,6
Telemark 21 430 187 0,9
Aust-Agder 14 005 89 0,6
Vest-Agder 22 418 376 1,7
Rogaland 55 292 730 1,3
Hordaland 60 572 1 644 2,7
Sogn og Fjordane 15 247 - -
Møre og Romsdal 33 306 157 0,5
Sør-Trøndelag 35 183 481 1,4
Nord-Trøndelag 17 785 107 0,6
Nordland 32 494 92 0,3
Troms 20 662 292 1,4
Finnmark 10 204 49 0,5
Kilde: GSI/SSB.

Standardtegn i tabeller