Statistisk sentralbyrå


Private grunnskoler

3   Grunnskolelever 1, etter skolens eierform. Skoleårene 1985/86, 1990/91, 1995/96, 1999/2000 og 2000/01
Skoleår I alt Av dette privat Prosent
1985/86 534 000 4 393 0,8
1990/91 471 779 5 599 1,2
1995/96 478 605 7 280 1,5
1999/2000 580 261 9 378 1,6
2000/01 590 471 10 053 1,7
1  Fra og med skoleåret 1997/98 ble grunnskolen utvidet med ett klassetrinn, og alder for skolestart ble senket fra 7 til 6 år.
Kilde: GSI/SSB.

Standardtegn i tabeller