Statistisk sentralbyrå


Private grunnskoler

2   Grunnskoler, etter eierform og skolefylke. Skoleåret 2000/01
Skolefylke I alt Av dette privat Prosent
Hele landet 3 260 88 2,7
Østfold 132 5 3,8
Akershus 241 10 4,1
Oslo 131 9 6,9
Hedmark 154 2 1,3
Oppland 164 3 1,8
Buskerud 152 4 2,6
Vestfold 128 7 5,5
Telemark 141 2 1,4
Aust-Agder 80 2 2,5
Vest-Agder 113 5 4,4
Rogaland 236 10 4,2
Hordaland 350 10 2,9
Sogn og Fjordane 149 - -
Møre og Romsdal 259 2 0,8
Sør-Trøndelag 176 6 3,4
Nord-Trøndelag 120 3 2,5
Nordland 271 2 0,7
Troms 162 5 3,1
Finnmark 100 1 1,0
Svalbard 1 - -
Kilde: GSI/SSB.

Standardtegn i tabeller