Statistisk sentralbyrå


Private grunnskoler

1   Grunnskoler, etter eierform . Skoleårene 1985/86, 1990/91, 1995/96, 1999/2000 og 2000/01
Skoleår I alt Av dette privat Prosent
1985/86 3 524 39 1,1
1990/91 3 406 48 1,4
1995/96 3 285 63 1,9
1999/2000 3 271 80 2,4
2000/01 3 260 88 2,7
Kilde: GSI/SSB.

Standardtegn i tabeller