Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

8 Talet på mottakarar av avlastning, støttekontakt, omsorgslønn og brukarstyrt personleg assistanse. Alder. 2002-2010 (Retta 16. september 2011)
  2002 2003 2004 2005 2006 20071 2008 20092 2010*
Avlastning                  
I alt 8 366 8 620 8 727 8 923 9 495 7 160 7 574 8 044 8 122
0-66 år 7 984 8 099 8 121 8 333 8 949 7 021 7 426 7 899 7 962
67 år og over  382  521  606  590  546  138  148  145  160
Støttekontakt                  
I alt 20 396 21 708 22 212 23 459 25 610 23 876 25 692 28 154 28 972
0-66 år 17 468 18 775 19 103 20 146 21 890 20 283 21 589 23 702 24 157
67 år og over 2 928 2 933 3 109 3 313 3 720 3 591 4 103 4 452 4 814
Omsorgslønn                  
I alt .. .. 7 470 7 714 8 309 8 048 8 673 9 179 9 149
0-66 år .. .. 5 819 6 009 6 493 6 324 6 940 7 429 7 446
67 år og over .. .. 1 651 1 673 1 816 1 724 1 733 1 750 1 703
Brukarstyrt personleg assistanse                  
I alt 1 022 1 142 1 357 1 833 2 045 2 023 2 280 2 540 2 669
0-66 år .. .. .. 1 706 1 886 1 886 2 111 2 341 2 437
67 år og over .. .. ..  127  159  137  169  199  232
1  Brot i tidsserie. Fram til 2006 er tala innhenta per summariske skjema. Frå og med 2007 er data henta frå IPLOS-registeret. Tal frå 2007 og seinare let seg ikkje utan vidare samanlikne med tidlegare år
2  Tal for 2009 retta 16 september 2011 (endelege tal).

Standardtegn i tabeller