Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

8 Tal mottakarar av avlasting, støttekontakt, omsorgslønn og brukarstyrt personleg assistanse. Alder. 2002-2009
  2002 2003 2004 2005 2006 20071 2008 2009*
Avlasting                
I alt 8 366 8 620 8 727 8 923 9 495 7 160 7 574 8 043
0-66 år 7 984 8 099 8 121 8 333 8 949 7 021 7 426 7 896
67 år og over  382  521  606  590  546  138  148  147
Støttekontakt                
I alt 20 396 21 708 22 212 23 459 25 610 23 876 25 692 28 141
0-66 år 17 468 18 775 19 103 20 146 21 890 20 283 21 589 23 684
67 år og over 2 928 2 933 3 109 3 313 3 720 3 591 4 103 4 457
Omsorgslønn                
I alt .. .. 7 470 7 714 8 309 8 048 8 673 9 121
0-66 år .. .. 5 819 6 009 6 493 6 324 6 940 7 363
67 år og over .. .. 1 651 1 673 1 816 1 724 1 733 1 758
Brukarstyrt personleg assistanse                
I alt 1 022 1 142 1 357 1 833 2 045 2 023 2 280 2 535
0-66 år .. .. .. 1 706 1 886 1 886 2 111 2 340
67 år og over .. .. ..  127  159  137  169  195
1  Brot i tidsserie. Fram til 2006 er tala innhenta per summariske skjema. Frå og med 2007 er data henta frå IPLOS-registeret. Tal frå 2007 og senere let seg ikkje utan vidare samanlikne med tidlegare år.

Standardtegn i tabeller