Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

1 Institusjonar for eldre og funksjonshemma1. 1996-2009
  1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Talet på institusjonar     1 052 1 032 1 024 1 019 1 011 1 003 1 006  997  998
                       
Talet på rom totalt 36 831 37 715 38 145 38 250 38 424 38 857 39 016 39 308 39 636 40 082 39 862
Rom for ein bebuar (prosent) 81,7 86,0 87,8 89,2 91,3 93,2 94,6 95,3 95,9 96,7 96,8
                       
Talet på plassar totalt 43 735 42 876 42 741 42 319 41 718 41 402 41 027 41 078 41 217 41 334 41 052
Sjukeheimsplassar 34 801 36 791 37 501 37 999 38 058 38 520 38 557 38 775 39 049 39 325 39 256
Aldersheimsplassar 8 934 6 085 5 240 4 320 3 660 2 882 2 470 2 303 2 168 2 009 1 796
Private plassar (prosent av plassar totalt)     10,7 10,3 9,6 10,0 9,7 9,5 9,8 10,3 10,5
1  Institusjonar som var i drift per 31. desember.

Standardtegn i tabeller