Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

8 Talet på mottakarar av avlastning, støttekontakt, omsorgslønn og brukarstyrt personleg assistanse. Alder. 2002-2008
  2002 2003 2004 2005 2006 2007*1 2008*
Avlastning              
I alt 8 366 8 620 8 727 8 923 9 495 7 135 7 554
0-66 år 7 984 8 099 8 121 8 333 8 949 6 996 7 405
67 år og over  382  521  606  590  546  138  149
Støttekontakt              
I alt 20 396 21 708 22 212 23 459 25 610 23 174 24 949
0-66 år 17 468 18 775 19 103 20 146 21 890 19 904 21 224
67 år og over 2 928 2 933 3 109 3 313 3 720 3 268 3 725
Omsorgslønn              
I alt .. .. 7 470 7 714 8 309 8 048 8 673
0-66 år .. .. 5 819 6 009 6 493 6 324 6 941
67 år og over .. .. 1 651 1 673 1 816 1 724 1 732
Brukarstyrt personleg assistanse              
I alt 1 022 1 142 1 357 1 833 2 045 2 023 2 270
0-66 år .. .. .. 1 706 1 886 1 886 2 101
67 år og over .. .. ..  127  159  137  169
1  Brot i tidsserie. Fram til 2006 er tala innhenta per summariske skjema. Frå og med 2007 er data henta frå IPLOS-registeret. Tal frå 2007 og senere let seg ikkje utan vidare samanlikne med tidlegare år.

Standardtegn i tabeller