Statistisk sentralbyrå

Pleie- og omsorgstenestene

1 Institusjonar for eldre og funksjonshemma1. 1996-2008
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Talet på institusjonar           1 052 1 032 1 024 1 019 1 011 1 003 1 006 1 000
Rom                          
Talet på rom totalt 36 831       37 216       37 300       37 668       37 715       38 145       38 250       38 424       38 857       39 016       39 308       39 636       40 291
Rom for ein bebuar (prosent) 81,7 83,1 83,8 85,0 86,0 87,8 89,2 91,3 93,2 94,6 95,3 95,9 96,7
Plassar                          
Talet på plassar totalt 43 735 43 377 43 196 43 240 42 876 42 741 42 319 41 718 41 402 41 027 41 078 41 217 41 542
Sjukeheimsplassar (prosent) 79,6 80,9 82,3 84,2 85,8 87,7 89,8 91,2 93,0 94,0 94,4 94,7 95,2
Aldersheimsplassar (prosent) 20,4 19,1 17,7 15,8 14,2 12,3 10,2 8,8 7,0 6,0 5,6 5,3 4,8
Private plassar (prosent av plassar totalt)           10,7 10,3 9,6 10,0 9,7 9,5 9,8 10,3
1  Institusjonar som var i drift per 31. desember.

Standardtegn i tabeller