Statistisk sentralbyrå


Pleie- og omsorgstjenester

8   Mottakarar av heimetenester, etter type teneste. 1992-2000
Heile landet 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Mottakarar i alt 146 272 142 623 142 354 134 529 144 765 149 026 152 796 157 396 159 501
Både praktisk hjelp og heimesjukepleie 50 110 48 656 47 156 45 228 48 164 51 143 54 643 57 521 58 846
Berre heimesjukepleie 25 316 24 538 21 964 19 982 22 479 23 858 27 068 33 211 37 695
Berre praktisk hjelp 70 846 69 429 73 147 68 784 73 411 72 653 68 649 64 944 62 960
Uoppgitt 0 0 87 535 711 1 372 2 436 1 720 0

Standardtegn i tabeller