Statistisk sentralbyrå


Pleie- og omsorgstjenester

7   Plassar1 i institusjoner for eldre og funksjonshemma. 1991-2000
      1991    &nbsp1992    &nbsp1993    &nbsp1994    &nbsp1995    &nbsp1996    &nbsp1997    &nbsp1998    &nbsp1999    &nbsp20002
Plassar i alt 45 946 45 890 45 767 44 941 43 882 43 735 43 377 43 196 43 240 42 938
Somatisk sjukeheim 19 691 20 712 21 536 22 162 23 462 24 583 25 911 27 045 28 599 29 907
Kombinert alders- og sjukeheim 15 248 14 420 13 672 13 239 12 116 11 324 10 341 9 390 8 581 7 502
Sjukeheimsavdeling i institusjon kombinert med fylkeskommunal verksemd 1 674 1 498 1 326 1 150 1 232 1 362 1 229 1 161 1 015 862
Aldersheim 7 282 6 836 6 734 6 519 5 841 5 502 5 223 4 969 4 396 4 004
Anna buform godkjend som institusjon 1 139 1 287 1 558 1 871 1 231 964 673 631 649 663
Andre institusjonar 912 1 137 941 .. .. .. .. .. .. ..
1  Eksklusive fylkeskommunale plassar.
2  Institusjonar som var i drift per 31.12.00.

Standardtegn i tabeller