Statistisk sentralbyrå


Pleie- og omsorgstjenester

3   Bebuarar i institusjonar for eldre og funksjonshemma, etter alder. 1992-2000
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
I alt 45 571 44 878 43 447 42 532 43 075 42 921 42 406 42 691 42 004
Under 67 år 1 804 1 663 1 611 1 589 1 576 1 586 1 519 1 575 1 585
67-74 år 4 202 4 171 3 871 3 756 3 617 3 566 3 301 3 245 3 169
75-79 år 6 377 6 477 6 372 6 329 6 172 6 199 6 124 6 210 5 864
80-84 år 10 749 10 530 10 390 9 968 9 998 10 096 9 959 10 012 9 970
85-89 år 12 058 11 923 11 448 11 230 11 268 11 351 11 373 11 628 11 432
90 år og over 10 381 10 114 9 755 9 660 9 794 9 644 9 863 10 021 9 973
Uoppgitt alder 0 0 0 0 650 479 267 0 11

Standardtegn i tabeller