Statistisk sentralbyrå


7   Plassar1 i institusjonar for eldre og funksjonshemma. 1991-1999
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 19992
Plassar i alt    45 946    45 890    45 767    44 941    43 882    43 735    43 377    43 196    43 350
Somatisk sjukeheim 19 691 20 712 21 536 22 162 23 462 24 583 25 911 27 045 28 506
Kombinert alders- og sjukeheim 15 248 14 420 13 672 13 239 12 116 11 324 10 341 9 390 8 751
Sjukeheimsavdeling i institusjon kombinert med fylkeskommunal verksemd 1 674 1 498 1 326 1 150 1 232 1 362 1 229 1 161 1 014
Aldersheim 7 282 6 836 6 734 6 519 5 841 5 502 5 223 4 969 4 407
Anna buform godkjend som institusjon 1 139 1 287 1 558 1 871 1 231 964 673 631 672
Andre institusjonar 912 1 137 941 .. .. .. .. .. ..
1  Eksklusive fylkeskommunale plassar.
2  Institusjonar som er i drift per 31.12.99. Registrert etter kommunen institusjonen ligg i.

Standardtegn i tabeller