Statistisk sentralbyrå


5   Bebuarar i bustader til pleie- og omsorgsføremål, etter alder. Bueiningar. 1994-1999
  1994 19951 19962 19973 19984 1999
I alt 30 260 32 338 35 254 38 140 40 617 43 766
Under 67 år 9 013 9 169 9 592 10 783 11 573 12 557
67-74 år 4 118 3 993 4 630 5 096 5 140 5 487
75-79 år 4 319 4 654 5 423 6 037 6 135 6 638
80-84 år 5 859 5 590 6 340 7 031 7 297 7 749
85-89 år 4 183 4 457 5 257 5 987 6 414 6 814
90 år og over 2 070 2 121 2 523 2 912 3 260 3 539
Uoppgitt alder 698 2 354 1 489 294 798 982
Bueiningar 28 695 32 423 37 882 39 987 42 110 44 290
1  Talet på bueiningar og bebuarer er noko for lavt.
2  For 3 008 av bueiningane er talet på bebuarar ikkje spesifisert.
3  For 1 971 av bueiningane er talet på bebuarar ikkje spesifisert.
4  For 1 576 av bueiningane er talet på bebuarar ikkje spesifisert.

Standardtegn i tabeller