Statistisk sentralbyrå


2   Rom1 i institusjonar for eldre og funksjonshemma. Prosent (N=talet på rom). 1991-1999
  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
I alt (N) 38 665 39 022 38 454 37 966 37 196 36 831 37 216 37 300 37 736
Prosent 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Rom for ein bebuar 78,6 79,4 79,6 80,3 80,9 81,7 83,1 83,8 85,0
Rom for to bebuarar 20,3 19,8 19,7 19,1 18,6 17,9 16,6 15,9 14,7
Rom for fleire bebuarar 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3
1  Rom i institusjonar som er i drift per 31.12.99.

Standardtegn i tabeller