Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Desember 2011- november 2012 Endring i prosent Desember 2011- november 2012 Endring i prosent Desember 2011- november 2012 Endring i prosent Desember 2011- november 2012 Endring i prosent Desember 2011- november 2012 Endring i prosent
Totalt sal 9 532 -2,7 1 409 -7,2 3 565 2,0 43 -38,9  327 -32,1
Østfold  420 -9,6  100 -2,1  198 3,1 4 -41,8 29 -22,4
Akershus  854 -11,4  159 -10,7  327 0,2 3 -42,1 24 -47,6
Oslo 1 150 -8,3  110 -9,0  318 0,3 7 -37,5 63 -51,5
Hedmark  282 1,6 68 -4,3  178 5,1 2 -33,5 16 -31,8
Oppland  271 -4,6 66 -10,5  170 0,5 2 -38,6 11 -27,7
Buskerud  401 2,2 92 -7,3  227 5,9 5 -36,5 16 -38,0
Vestfold  294 -5,4 74 -10,7  151 0,3 3 -48,6 16 -29,2
Telemark  223 -3,7 55 -2,2  134 -0,5 2 -44,2 4 -34,5
Aust-Agder  175 1,4 43 0,4  116 7,3 2 -36,6 4 -26,0
Vest-Agder  179 -7,6 48 -6,8  105 -4,0 1 -52,7 6 -33,6
Rogaland  768 0,2  116 -5,4  292 4,4 2 -37,8 10 -23,3
Hordaland  830 3,0  120 -8,4  266 3,1 2 -42,5 22 -25,5
Sogn og Fjordane  328 5,7 28 -9,5  108 1,7 1 -39,3 7 -8,5
Møre og Romsdal  513 -1,9 69 -6,3  179 3,6 1 -38,7 12 -30,3
Sør-Trøndelag  403 2,9 80 -8,4  238 2,6 2 -32,2 17 -9,7
Nord-Trøndelag  255 -1,4 41 -6,6  126 2,4 1 -43,7 9 -28,2
Nordland  518 3,0 69 -7,3  187 0,7 1 -37,5 25 -12,6
Troms  419 4,0 46 -4,8  139 5,5 1 -18,3 17 -12,7
Finnmark Finnmárku  215 1,6 21 -8,5 79 -2,9 1 -27,1 4 -35,7
Ikkje fordelt2 1 033 : 1 : 25 : 1 : 16 ;
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller