Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  November 2011-oktober 2012 Endring i prosent November 2011-oktober 2012 Endring i prosent November 2011-oktober 2012 Endring i prosent November 2011-oktober 2012 Endring i prosent November 2011-oktober 2012 Endring i prosent
Totalt sal 9 458 -3,3 1 416 -7,2 3 536 1,7 44 -38,2  325 -33,1
Østfold  409 -12,6  101 -1,9  193 1,2 4 -40,5 29 -24,3
Akershus  843 -11,6  160 -10,9  323 -0,5 3 -41,4 24 -47,8
Oslo 1 152 -7,9  111 -8,1  315 -0,1 7 -39,0 63 -52,9
Hedmark  279 0,3 69 -4,5  176 3,6 2 -35,3 15 -33,7
Oppland  271 -4,2 66 -10,4  170 0,8 2 -37,7 11 -27,6
Buskerud  395 1,3 92 -7,4  223 4,6 5 -35,8 16 -37,1
Vestfold  293 -5,1 75 -10,7  150 0,1 3 -47,9 16 -28,9
Telemark  218 -6,0 55 -3,0  133 -1,0 2 -41,5 4 -35,2
Aust-Agder  172 -0,4 43 0,5  115 5,5 2 -32,3 4 -27,6
Vest-Agder  177 -9,0 48 -7,5  104 -4,4 1 -49,8 6 -37,1
Rogaland  768 1,3  116 -5,6  290 4,9 2 -38,5 10 -20,8
Hordaland  834 6,0  122 -7,9  263 2,9 3 -41,4 22 -23,2
Sogn og Fjordane  320 3,3 28 -10,1  107 1,2 1 -30,2 7 -4,4
Møre og Romsdal  503 -4,5 69 -6,6  177 2,4 1 -40,3 12 -30,4
Sør-Trøndelag  395 1,4 80 -8,4  234 1,3 2 -32,9 17 -11,5
Nord-Trøndelag  255 -1,2 41 -6,8  125 2,1 1 -42,8 9 -25,6
Nordland  519 3,0 69 -7,9  186 0,0 1 -38,3 26 -10,7
Troms Romsa  421 6,4 47 -1,0  144 11,6 2 -17,6 16 -17,0
Finnmark Finnmárku  211 1,7 21 -10,3 77 -5,3 1 -27,5 4 -37,6
Ikkje fordelt2 1 021 0,0 1 0,0 30 0,0 1 0,0 15 0,0
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller