Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  August 2011-juli 2012 Endring i prosent August 2011-juli 2012 Endring i prosent August 2011-juli 2012 Endring i prosent August 2011-juli 2012 Endring i prosent August 2011-juli 2012 Endring i prosent
Totalt sal 9 548 -2,1 1 437 -7,2 3 528 2,4 48 -35,9  330 -32,6
Østfold  404 -14,3  102 -1,9  192 1,6 5 -39,3 30 -23,7
Akershus  864 -10,4  162 -11,5  322 0,0 4 -38,6 25 -46,6
Oslo 1 165 -8,1  113 -7,2  315 1,4 8 -38,8 64 -52,4
Hedmark  275 -2,3 69 -5,5  173 2,4 2 -35,1 16 -32,1
Oppland  276 -1,8 68 -10,5  170 1,5 2 -41,3 10 -28,9
Buskerud  389 -0,2 94 -7,3  221 4,8 5 -28,5 17 -35,3
Vestfold  302 -1,5 76 -10,2  150 -0,1 3 -43,9 17 -23,2
Telemark  225 -2,6 56 -4,0  134 0,1 2 -39,9 4 -34,5
Aust-Agder  176 1,5 44 0,1  114 6,0 2 -31,4 5 -24,1
Vest-Agder  179 -8,7 49 -7,3  105 -2,6 1 -47,9 6 -43,0
Rogaland  783 2,8  118 -5,7  289 6,1 2 -30,8 11 -14,9
Hordaland  852 12,7  124 -7,9  262 3,5 3 -37,3 22 -23,4
Sogn og Fjordane  322 5,0 29 -9,1  107 3,7 1 -33,0 7 -4,9
Møre og Romsdal  507 -5,2 70 -6,6  176 3,2 1 -37,9 13 -29,4
Sør-Trøndelag  392 3,0 82 -8,4  232 1,8 2 -37,0 16 -13,5
Nord-Trøndelag  261 2,0 42 -6,5  125 2,7 1 -42,2 10 -20,0
Nordland  519 3,1 70 -7,1  187 1,5 1 -36,3 26 -10,5
Troms Romsa  410 2,9 47 -2,4  140 7,5 2 -10,9 16 -20,2
Finnmark Finnmárku  204 -1,8 22 -9,3 78 -4,2 1 -27,4 4 -37,2
Ikkje fordelt2 1 039 0,0 1 0,0 35 0,0 1 0,0 13 0,0
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller