Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Prisar på fyringsolje og drivstoff. Kroner per liter1
  Fyringsolje Bensin blyfri 98 oktan Bensin blyfri 95 oktan Diesel2
Prosent        
Endring mai 2012-juni 2012 2,9 -0,2 -0,1 -0,9
Endring juni 2012- juni 2011 0,7 1,8 2,4 -3,5
         
Kroner        
Januar 2009 7,36 11,10 10,75 10,99
Februar 2009 7,02 11,37 10,94 10,45
Mars 2009 6,66 11,30 10,84 10,00
April 2009 6,90 11,68 11,33 10,45
Mai 2009 7,06 12,11 11,70 10,60
Juni 2009 7,53 12,69 12,43 10,80
Juli 2009 7,24 12,61 12,13 10,79
August 2009 7,51 12,87 12,39 11,02
September 2009 7,24 12,67 12,27 10,88
Oktober 2009 7,22 12,25 11,84 10,60
November 2009 7,37 12,61 12,13 11,06
Desember 2009 7,33 12,54 12,11 10,96
Januar 2010 7,95 12,77 12,38 11,43
Februar 2010 7,62 12,84 12,31 11,22
Mars 2010 8,05 13,21 12,74 11,58
April 2010 8,33 13,36 12,96 11,80
Mai 2010 8,23 13,33 12,89 11,83
Juni 2010 8,31 13,20 12,79 11,78
Juli 2010 8,19 13,14 12,72 11,70
August 2010 8,13 12,96 12,47 11,57
September 2010 8,24 12,89 12,45 11,62
Oktober 2010 8,17 12,98 12,57 11,85
November 2010 8,42 13,13 12,76 12,14
Desember 2010 8,77 13,65 13,22 12,59
Januar 2011 9,10 13,74 13,33 12,69
Februar 2011 9,39 13,85 13,43 13,00
Mars 2011 9,90 14,36 13,94 13,36
April 2011 10,05 14,64 14,23 13,45
Mai 2011 9,57 14,81 14,29 13,10
Juni 2011 9,76 14,69 14,26 13,16
Juli 2011 9,84 14,74 14,21 13,22
August 2011 9,57 14,70 14,06 13,09
September 2011 9,64 14,57 14,02 12,95
Oktober 2011 9,67 14,44 13,95 13,02
November 2011 10,09 14,31 13,83 13,18
Desember 2011 9,90 14,17 13,80 13,13
Januar 2012 10,45 14,71 14,36 13,47
Februar 2012 10,32 15,05 14,71 13,54
Mars 2012 10,39 15,43 15,05 13,53
April 2012 10,33 15,75 15,45 13,63
Mai 2012 9,98 15,40 14,88 13,23
Juni 2012 9,63 15,03 14,56 12,87
Juli 2012 9,91 15,00 14,55 12,76
1  Prisane er gjennomsnittlege utsalsprisar innhenta til konsumprisindeksen.
2  Avgiftspliktig diesel.

Standardtegn i tabeller