Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Juli 2011-juni 2012 Endring i prosent Juli 2011-juni 2012 Endring i prosent Juli 2011-juni 2012 Endring i prosent Juli 2011-juni 2012 Endring i prosent Juli 2011-juni 2012 Endring i prosent
Totalt sal 9 505 -3,1 1 461 -7,3 3 506 2,1 50 -32,9  330 -33,4
Østfold  416 -10,9  103 -1,4  193 2,2 5 -38,2 30 -23,9
Akershus  868 -12,2  165 -11,5  320 0,2 4 -37,1 25 -46,7
Oslo 1 135 -11,8  116 -6,3  315 1,7 8 -37,7 65 -52,1
Hedmark  271 -4,4 70 -6,5  171 1,2 2 -34,0 16 -33,3
Oppland  276 -2,0 69 -10,3  170 1,0 2 -38,5 10 -33,3
Buskerud  389 -1,2 95 -8,0  219 4,3 6 -19,9 17 -33,8
Vestfold  308 0,7 78 -9,8  149 -0,7 3 -37,2 18 -22,0
Telemark  226 -3,1 57 -5,2  134 -0,4 2 -36,7 4 -34,0
Aust-Agder  176 -0,7 45 -1,1  113 3,3 2 -32,0 5 -34,1
Vest-Agder  182 -7,5 50 -6,5  106 0,1 1 -34,2 6 -36,9
Rogaland  781 0,5  119 -6,2  285 5,4 2 -24,6 12 -13,5
Hordaland  849 17,6  126 -7,9  262 3,6 3 -36,8 23 -20,4
Sogn og Fjordane  308 -0,8 30 -8,7  107 2,9 1 -31,4 6 -8,7
Møre og Romsdal  517 -2,8 70 -7,3  175 2,6 1 -37,6 13 -29,6
Sør-Trøndelag  386 1,2 83 -8,6  231 1,5 2 -35,1 17 -15,9
Nord-Trøndelag  263 1,9 42 -7,1  124 2,1 1 -37,4 10 -20,1
Nordland  509 -1,2 72 -7,2  186 1,0 2 -34,1 27 -10,7
Troms Romsa  408 4,7 47 -1,0  137 10,0 2 -8,9 15 -23,5
Finnmark Finnmárku  201 -2,8 22 -11,4 77 -5,0 1 -26,6 4 -39,3
Ikkje fordelt2 1 036 0,0 1 0,0 32 0,0 1 0,0 15 0,0
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller