Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Juni 2011-mai 2012 Endring i prosent Juni 2011-mai 2012 Endring i prosent Juni 2011-mai 2012 Endring i prosent Juni 2011-mai 2012 Endring i prosent Juni 2011-mai 2012 Endring i prosent
Totalt sal 9 493 -2,8 1 462 -7,7 3 490 2,6 51 -30,8  333 -33,2
Østfold  424 -8,1  104 -2,1  192 2,3 5 -33,7 30 -23,3
Akershus  871 -11,6  165 -12,1  318 0,2 4 -34,3 25 -46,3
Oslo 1 144 -11,0  116 -5,9  313 1,9 8 -37,3 66 -52,4
Hedmark  269 -5,2 70 -7,4  170 0,6 2 -31,4 16 -30,4
Oppland  275 -2,2 70 -10,6  168 0,9 2 -34,5 10 -33,9
Buskerud  387 -1,1 95 -8,1  217 4,5 6 -15,7 18 -32,6
Vestfold  306 0,0 78 -10,7  148 -0,9 3 -33,7 18 -20,5
Telemark  227 -1,9 57 -6,6  134 0,2 2 -33,0 4 -32,6
Aust-Agder  176 -0,8 45 -2,2  112 3,2 2 -31,5 5 -38,1
Vest-Agder  183 -6,7 50 -7,7  107 2,4 1 -29,6 6 -31,5
Rogaland  775 -1,0  119 -6,6  284 6,4 2 -24,3 11 -18,3
Hordaland  844 19,8  126 -8,7  259 3,6 3 -35,7 23 -20,5
Sogn og Fjordane  302 -2,8 30 -8,9  107 4,2 1 -29,3 6 -12,8
Møre og Romsdal  516 -1,7 71 -7,2  173 2,9 1 -34,5 13 -30,1
Sør-Trøndelag  381 0,5 83 -9,4  230 2,1 2 -35,4 16 -16,8
Nord-Trøndelag  260 0,7 42 -7,5  123 2,3 1 -37,0 10 -24,2
Nordland  506 -2,9 72 -7,6  186 1,8 2 -34,6 27 -13,3
Troms  403 2,6 47 -0,3  136 10,6 2 -12,7 15 -25,3
Finnmark Finnmárku  199 -3,1 22 -12,5 77 -4,5 1 -25,5 4 -43,2
Ikkje fordelt2 1 046 0 1 0 36 0 1 0 11 0
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller