Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  April 2011-mars 2012 Endring i prosent April 2011-mars 2012 Endring i prosent April 2011-mars 2012 Endring i prosent April 2011-mars 2012 Endring i prosent April 2011-mars 2012 Endring i prosent
Totalt sal 9 508 -2,9 1 479 -8,0 3 488 3,1 54 -30,1  354 -32,7
Østfold  432 -8,1  103 -3,4  192 2,4 5 -34,4 31 -24,9
Akershus  890 -9,8  168 -12,0  320 1,6 4 -33,2 30 -38,9
Oslo 1 167 -8,8  118 -5,7  314 2,6 8 -35,1 73 -51,3
Hedmark  270 -5,7 70 -8,4  170 0,2 2 -31,8 17 -28,3
Oppland  276 -2,6 71 -11,1  168 1,5 2 -35,4 10 -36,9
Buskerud  375 -5,1 96 -8,7  216 4,3 6 -14,4 19 -30,8
Vestfold  303 -2,4 79 -10,0  148 -2,6 4 -32,7 19 -20,3
Telemark  229 -1,1 57 -7,7  134 1,0 3 -32,3 5 -18,4
Aust-Agder  174 -2,6 45 -3,7  110 1,5 2 -31,6 4 -48,6
Vest-Agder  186 -6,6 51 -7,1  108 6,6 1 -20,5 7 -28,2
Rogaland  779 -0,3  120 -6,3  283 8,1 3 -22,0 12 -16,1
Hordaland  829 20,0  128 -8,4  260 4,8 3 -34,4 24 -22,6
Sogn og Fjordane  296 -7,0 31 -8,9  107 5,4 1 -29,0 6 -15,9
Møre og Romsdal  516 -2,8 71 -7,5  173 2,7 1 -34,9 14 -28,8
Sør-Trøndelag  370 -3,4 84 -9,3  230 3,1 2 -34,9 17 -17,9
Nord-Trøndelag  257 -0,7 43 -8,0  124 3,2 1 -38,3 10 -27,7
Nordland  506 -3,7 73 -8,0  185 2,1 2 -33,7 28 -18,4
Troms  403 3,1 47 -0,6  136 12,0 2 -5,1 16 -16,2
Finnmark Finnmárku  198 -3,6 22 -15,0 77 -6,0 1 -27,2 4 -35,0
Ikkje fordelt2 1 054 0,0 2 0,0 34 0,0 1 0,0 8 0,0
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller