Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Mars 2011-februar 2012 Endring i prosent Mars 2011-februar 2012 Endring i prosent Mars 2011-februar 2012 Endring i prosent Mars 2011-februar 2012 Endring i prosent Mars 2011-februar 2012 Endring i prosent
Totalt sal 9 492 -3,6 1 484 -8,1 3 474 3,1 56 -28,6  371 -32,2
Østfold  433 -8,8  103 -4,5  191 1,9 5 -31,8 31 -26,0
Akershus  898 -9,4  170 -11,9  321 2,1 4 -29,4 33 -31,8
Oslo 1 171 -9,1  118 -5,8  315 3,7 9 -32,3 82 -47,6
Hedmark  271 -5,7 70 -8,4  169 0,3 2 -29,2 18 -26,4
Oppland  277 -2,6 71 -11,1  168 2,0 2 -33,8 11 -38,9
Buskerud  377 -5,0 97 -8,6  215 4,2 6 -10,3 20 -28,0
Vestfold  303 -3,6 80 -9,8  147 -4,0 4 -31,0 19 -20,3
Telemark  230 -0,4 57 -8,8  134 1,6 3 -30,0 5 -8,2
Aust-Agder  172 -4,6 44 -5,5  109 -0,2 2 -37,5 4 -53,3
Vest-Agder  186 -7,0 51 -7,7  109 8,0 1 -20,6 7 -28,2
Rogaland  772 -2,2  121 -6,1  279 7,1 3 -21,9 12 -17,7
Hordaland  825 20,8  129 -8,2  258 4,6 3 -34,8 24 -27,5
Sogn og Fjordane  296 -7,7 31 -8,7  105 3,8 1 -32,4 6 -16,1
Møre og Romsdal  514 -4,0 72 -7,5  172 2,0 2 -33,2 14 -26,6
Sør-Trøndelag  369 -4,7 85 -9,0  228 2,9 2 -35,2 17 -28,5
Nord-Trøndelag  256 -1,9 43 -8,0  123 2,3 1 -36,9 10 -30,8
Nordland  500 -7,1 73 -8,2  184 1,5 2 -33,6 28 -22,4
Troms  408 3,0 48 -0,8  135 12,1 2 -10,8 16 -13,8
Finnmark Finnmárku  197 -4,0 22 -13,6 77 -4,4 1 -21,1 4 -35,0
Ikkje fordelt2 1 038 0,0 2 0,0 32 0,0 1 0,0 7 0,0
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller