Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Oktober 2010- september 2011 Endring i prosent Oktober 2010- september 2011 Endring i prosent Oktober 2010- september 2011 Endring i prosent Oktober 2010- september 2011 Endring i prosent Oktober 2010- september 2011 Endring i prosent
Totalt sal 9 747 1,1 1 538 -6,9 3 466 7,6 73 -1,7  489 -4,9
Østfold  471 4,0  103 -6,2  190 5,0 7 -3,2 39 -7,1
Akershus  958 -1,2  182 -7,4  324 7,7 6 -5,2 47 10,7
Oslo 1 253 1,2  122 -4,9  314 11,1 12 20,6  135 -1,3
Hedmark  280 -3,0 72 -7,7  169 0,5 3 -11,1 23 -5,3
Oppland  283 1,4 75 -8,8  169 5,5 3 -8,7 15 -12,1
Buskerud  390 1,0  101 -7,0  212 6,2 8 13,4 26 8,3
Vestfold  309 -0,6 85 -6,2  150 1,7 5 2,0 22 -0,4
Telemark  232 1,6 58 -9,5  135 4,3 4 -8,3 6 18,3
Aust-Agder  173 -0,4 44 -9,1  108 6,5 3 -9,2 6 -37,1
Vest-Agder  196 -2,7 53 -6,9  108 10,2 2 -3,8 9 13,5
Rogaland  760 -4,1  124 -5,6  275 10,8 3 -7,0 13 -14,2
Hordaland  765 20,7  133 -7,5  255 7,1 4 -0,4 28 -19,4
Sogn og Fjordane  313 -3,7 32 -7,7  105 8,1 1 -0,1 7 -4,5
Møre og Romsdal  532 2,9 74 -6,2  172 5,5 2 -3,9 18 -4,5
Sør-Trøndelag  386 1,4 89 -7,7  230 8,3 3 -4,1 19 -26,5
Nord-Trøndelag  257 1,0 44 -6,5  123 5,9 1 -6,9 12 -18,2
Nordland  503 -3,9 75 -6,4  185 8,0 2 -19,0 29 -25,1
Troms  395 -1,6 48 -4,2  128 11,5 2 8,2 20 17,4
Finnmark Finnmárku  210 10,2 24 -9,1 82 11,1 1 -20,3 6 -29,8
Ikkje fordelt2 1 079 : 2 : 31 : 1 : 9 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller