Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  September 2010- august 2011 Endring i prosent September 2010- august 2011 Endring i prosent September 2010- august 2011 Endring i prosent September 2010- august 2011 Endring i prosent September 2010- august 2011 Endring i prosent
Totalt sal 9 685 0,5 1 538 -6,8 3 466 7,6 73 -1,7  489 -4,9
Østfold  470 3,8  103 -6,2  190 5,0 7 -3,2 39 -7,1
Akershus  939 -3,2  182 -7,3  324 7,7 6 -5,2 47 10,7
Oslo 1 250 0,9  122 -4,9  314 11,1 12 20,6  135 -1,3
Hedmark  279 -3,3 73 -7,6  169 0,5 3 -11,1 23 -5,3
Oppland  280 0,3 75 -8,7  169 5,5 3 -8,7 15 -12,1
Buskerud  388 0,5  101 -7,0  212 6,1 8 13,4 26 8,3
Vestfold  306 -1,5 85 -6,1  150 1,7 5 2,0 22 -0,4
Telemark  230 0,5 58 -9,4  135 4,3 4 -8,3 6 18,3
Aust-Agder  171 -1,6 44 -9,1  108 6,4 3 -9,2 6 -37,1
Vest-Agder  195 -3,1 53 -6,9  108 10,2 2 -3,8 9 13,5
Rogaland  757 -4,5  124 -5,6  275 10,8 3 -7,0 13 -14,2
Hordaland  764 20,5  133 -7,5  255 7,1 4 -0,4 28 -19,4
Sogn og Fjordane  306 -5,7 32 -7,7  105 8,1 1 -0,1 7 -4,5
Møre og Romsdal  530 2,5 74 -6,2  172 5,5 2 -3,9 18 -4,5
Sør-Trøndelag  382 0,3 89 -7,7  230 8,3 3 -4,1 19 -26,5
Nord-Trøndelag  255 0,1 44 -6,5  123 5,9 1 -6,9 12 -18,2
Nordland  499 -4,7 75 -6,4  185 8,0 2 -19,0 29 -25,1
Troms  394 -1,7 48 -4,2  128 11,5 2 8,2 20 17,4
Finnmark Finnmárku  209 9,5 24 -9,1 82 11,1 1 -20,3 6 -29,8
Ikkje fordelt2 1 079 : 2 : 31 : 1 : 9 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller