Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Juni 2010- mai 2011 Endring i prosent Juni 2010- mai 2011 Endring i prosent Juni 2010- mai 2011 Endring i prosent Juni 2010- mai 2011 Endring i prosent Juni 2010- mai 2011 Endring i prosent
Totalt sal 9 789 2,7 1 585 -6,1 3 404 8,6 75 1,6  500 -2,6
Østfold  466 0,1  106 -6,3  188 6,3 8 0,9 39 -5,2
Akershus  986 2,4  188 -5,9  318 8,8 6 0,0 48 13,3
Oslo 1 286 6,5  124 -5,6  307 13,7 13 34,2  138 3,1
Hedmark  284 -1,5 75 -5,8  169 1,3 3 -8,0 24 -7,5
Oppland  281 0,8 78 -7,4  167 5,6 3 -10,1 15 -9,3
Buskerud  393 3,5  104 -6,1  208 6,7 7 -2,9 26 7,0
Vestfold  306 -2,8 87 -5,7  150 3,9 5 5,4 23 -3,2
Telemark  232 -0,7 61 -7,6  133 5,0 4 -6,4 6 -1,5
Aust-Agder  177 -0,9 46 -6,5  109 8,5 3 8,0 7 -14,6
Vest-Agder  196 -4,7 54 -5,8  104 6,5 2 -9,1 9 4,7
Rogaland  785 1,1  127 -5,1  268 11,7 3 4,1 14 -3,1
Hordaland  707 14,7  138 -6,3  250 7,2 5 1,7 30 -18,9
Sogn og Fjordane  311 -1,7 33 -7,8  102 8,1 1 3,1 7 6,0
Møre og Romsdal  525 3,6 76 -5,7  169 5,7 2 -5,0 18 -2,8
Sør-Trøndelag  379 -2,5 92 -6,7  225 7,0 3 -0,9 20 -23,0
Nord-Trøndelag  258 3,1 46 -5,8  121 8,2 1 -5,2 13 -15,0
Nordland  521 2,1 78 -6,1  182 9,3 2 -9,5 31 -20,9
Troms  393 -1,5 47 -5,8  123 11,8 2 1,4 20 20,3
Finnmark Finnmárku  205 7,1 25 -4,3 81 14,5 2 -13,0 6 -19,0
Ikkje fordelt2 1 099 : 1 : 31 : 1 : 7 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller