Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Priser på fyringsolje og drivstoff. Kroner per liter1
  Fyringsolje Bensin blyfri 98 oktan Bensin blyfri 95 oktan Diesel2
Prosent        
Endring april 2011-mars2011 -4,7 1,1 0,4 -2,6
Endring april 2011-april 2010 16,3 11,1 10,8 10,7
         
Kroner        
Januar 2009 7,36 11,10 10,75 10,99
Februar 2009 7,02 11,37 10,94 10,45
Mars 2009 6,66 11,30 10,84 10,00
April 2009 6,90 11,68 11,33 10,45
Mai 2009 7,06 12,11 11,70 10,60
Juni 2009 7,53 12,69 12,43 10,80
Juli 2009 7,24 12,61 12,13 10,79
August 2009 7,51 12,87 12,39 11,02
September 2009 7,24 12,67 12,27 10,88
Oktober 2009 7,22 12,25 11,84 10,60
November 2009 7,37 12,61 12,13 11,06
Desember 2009 7,33 12,54 12,11 10,96
Januar 2010 7,95 12,77 12,38 11,43
Februar 2010 7,62 12,84 12,31 11,22
Mars 2010 8,05 13,21 12,74 11,58
April 2010 8,33 13,36 12,96 11,80
Mai 2010 8,23 13,33 12,89 11,83
Juni 2010 8,31 13,20 12,79 11,78
Juli 2010 8,19 13,14 12,72 11,70
August 2010 8,13 12,96 12,47 11,57
September 2010 8,24 12,89 12,45 11,62
Oktober 2010 8,17 12,98 12,57 11,85
November 2010 8,42 13,13 12,76 12,14
Desember 2010 8,77 13,65 13,22 12,59
Januar 2011 9,10 13,74 13,33 12,69
Februar 2011 9,39 13,85 13,43 13,00
Mars 2011 9,90 14,36 13,94 13,36
April 2011 10,05 14,64 14,23 13,45
Mai 2011 9,57 14,81 14,29 13,10
1  Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen.
2  Avgiftspliktig diesel.

Standardtegn i tabeller