Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Mai 2010- april 2011 Endring i prosent Mai 2010- april 2011 Endring i prosent Mai 2010- april 2011 Endring i prosent Mai 2010- april 2011 Endring i prosent Mai 2010- april 2011 Endring i prosent
Totalt sal 9 764 2,3 1 591 -6,5 3 398 9,1 76 2,8  507 -1,6
Østfold  467 0,3  106 -6,5  188 7,2 8 3,2 40 -2,1
Akershus  983 2,0  189 -5,6  317 9,4 6 1,0 48 14,9
Oslo 1 280 5,1  125 -5,1  307 15,3 13 35,1  141 4,1
Hedmark  285 -1,6 76 -6,4  169 1,3 3 -7,3 24 -7,9
Oppland  281 0,6 78 -8,2  166 5,3 3 -8,5 15 -7,9
Buskerud  394 4,4  104 -6,4  208 7,6 7 -1,6 26 7,4
Vestfold  309 -2,0 88 -5,6  151 5,8 5 6,2 23 -4,0
Telemark  232 -0,2 61 -7,9  133 5,4 4 -3,9 6 -6,7
Aust-Agder  178 -1,2 46 -7,2  109 8,9 3 9,2 8 -4,3
Vest-Agder  198 -3,4 54 -5,9  103 5,6 2 -8,1 9 -0,5
Rogaland  783 1,3  128 -5,6  266 12,1 3 4,4 15 2,8
Hordaland  699 14,4  139 -6,7  249 7,3 5 3,1 30 -19,2
Sogn og Fjordane  310 -2,1 33 -8,8  102 7,5 1 3,2 7 2,5
Møre og Romsdal  525 3,7 76 -6,3  169 6,2 2 -3,4 18 -0,8
Sør-Trøndelag  379 -3,4 92 -7,5  223 6,3 3 0,4 19 -25,2
Nord-Trøndelag  257 1,8 46 -6,5  121 8,6 1 -2,9 13 -14,4
Nordland  524 3,5 78 -7,3  182 9,6 2 -11,2 33 -16,9
Troms Romsa  392 -1,9 47 -7,6  122 11,5 2 -1,0 19 13,2
Finnmark Finnmárku  202 6,5 25 -7,3 80 15,7 2 -13,5 7 -13,0
Ikkje fordelt2 1 089 : 1 : 32 : 1 : 7 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller