Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Mars 2010-
Februar 2011
Endring i prosent Mars 2010-
Februar 2011
Endring i prosent Mars 2010-
Februar 2011
Endring i prosent Mars 2010-
Februar 2011
Endring i prosent Mars 2010-
Februar 2011
Endring i prosent
Totalt sal 9 813 3,3 1 608 -5,7 3 384 9,6 77 6,3  528 6,7
Østfold  475 3,6  107 -6,1  188 8,2 8 7,1 41 4,6
Akershus  987 3,3  191 -5,3  315 9,7 6 3,2 49 21,3
Oslo 1 280 5,3  125 -4,7  306 17,3 13 40,2  150 19,3
Hedmark  286 -0,6 76 -5,3  169 1,9 3 -6,3 24 -3,3
Oppland  283 2,1 80 -6,6  166 5,5 3 -6,1 16 9,9
Buskerud  397 5,5  105 -5,8  207 7,5 7 -0,2 27 13,6
Vestfold  311 -1,1 88 -5,7  152 7,2 5 7,7 23 -2,0
Telemark  231 -0,8 62 -7,0  133 5,8 4 -3,2 6 -10,0
Aust-Agder  179 -1,4 46 -6,3  109 8,7 3 13,5 9 7,1
Vest-Agder  199 -3,4 55 -6,0  102 3,7 2 -12,9 9 12,1
Rogaland  783 1,2  129 -5,5  263 11,3 3 9,2 15 3,2
Hordaland  693 14,9  140 -6,5  248 7,3 5 7,8 32 -7,1
Sogn og Fjordane  318 1,5 34 -7,3  101 7,1 1 6,9 7 17,6
Møre og Romsdal  531 5,5 77 -5,3  168 7,3 2 0,9 19 6,5
Sør-Trøndelag  383 -1,7 93 -6,3  223 6,4 3 3,7 20 -19,4
Nord-Trøndelag  259 3,2 46 -5,5  120 9,0 1 -1,3 14 -3,8
Nordland  526 4,3 79 -5,6  182 10,9 2 -6,4 34 -12,8
Troms  391 -1,6 48 -6,2  121 12,7 2 0,4 19 16,2
Finnmark Finnmárku  205 10,3 26 -1,7 82 21,3 2 -0,7 7 -13,4
Ikkje fordelt2 1 095 : 1 : 30 : 1 : 5 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller