Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  November 2009-
oktober 2010
Endring i prosent November 2009-
oktober 2010
Endring i prosent November 2009-
oktober 2010
Endring i prosent November 2009-
oktober 2010
Endring i prosent November 2009-
oktober 2010
Endring i prosent
Totalt sal 9 705 2,6 1 638 -6,4 3 236 6,7 75 7,1  515 12,9
Østfold  454 0,3  109 -6,2  183 8,4 8 11,0 42 17,6
Akershus  971 2,2  195 -7,1  302 6,7 6 8,4 43 11,7
Oslo 1 240 2,0  127 -7,1  286 14,0 11 27,9  139 31,0
Hedmark  288 0,4 78 -4,9  168 1,9 3 -6,0 25 3,7
Oppland  279 1,8 81 -6,9  161 4,5 4 -8,6 17 32,1
Buskerud  386 2,0  107 -6,6  200 4,2 7 -5,6 24 12,6
Vestfold  310 -1,8 90 -6,5  148 8,0 5 4,8 23 -11,8
Telemark  227 -3,8 63 -6,3  129 4,9 4 0,0 5 -17,5
Aust-Agder  175 -3,8 48 -5,4  103 2,8 3 35,2 9 26,2
Vest-Agder  200 -6,7 56 -5,9 98 -1,4 2 -28,8 8 3,0
Rogaland  791 5,9  130 -7,0  250 7,5 3 14,7 15 10,1
Hordaland  639 4,5  143 -7,2  239 5,9 4 -4,9 35 0,7
Sogn og Fjordane  325 15,6 34 -6,8 98 7,8 1 6,9 7 32,3
Møre og Romsdal  519 5,1 79 -5,7  163 8,9 2 -2,8 19 14,6
Sør-Trøndelag  380 0,0 95 -6,7  212 2,0 3 10,1 25 7,5
Nord-Trøndelag  255 3,4 47 -6,3  117 8,1 1 -0,5 15 14,2
Nordland  521 2,1 80 -5,7  173 6,4 3 -6,5 38 -3,8
Troms Romsa  403 6,4 49 -6,3  115 6,6 2 -14,8 17 6,3
Finnmark Finnmárku  192 -0,6 26 1,1 75 19,7 2 51,3 8 11,6
Ikkje fordelt2 1 150 : 1 : 16 : 2 : 3 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller