Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Oktober 2009-
september 2010
Endring i prosent Oktober 2009-
september 2010
Endring i prosent Oktober 2009-
september 2010
Endring i prosent Oktober 2009-
september 2010
Endring i prosent Oktober 2009-
september 2010
Endring i prosent
Totalt sal 9 676 2,1 1 648 -6,3 3 216 6,0 74 4,7  513 12,2
Østfold  452 0,2  110 -6,3  181 7,2 8 6,4 41 17,5
Akershus  969 0,9  196 -7,3  300 5,0 6 9,5 42 5,5
Oslo 1 237 1,5  128 -7,1  281 11,5 10 15,6  137 28,3
Hedmark  289 0,7 78 -4,3  168 2,1 4 -6,6 25 4,7
Oppland  279 2,1 82 -6,2  160 5,2 4 -9,5 17 28,0
Buskerud  385 1,4  108 -6,3  199 3,6 7 -6,9 24 14,6
Vestfold  311 -2,1 90 -6,3  147 7,7 5 2,3 22 -14,7
Telemark  228 -2,3 64 -6,0  129 4,9 4 -0,6 5 -17,0
Aust-Agder  174 -4,4 48 -5,0  102 1,0 3 32,4 9 27,5
Vest-Agder  201 -5,1 56 -5,1 98 -1,0 2 -28,7 8 1,7
Rogaland  790 6,3  131 -6,7  247 7,2 3 8,4 15 11,5
Hordaland  632 3,4  144 -6,8  238 5,8 4 0,8 35 0,7
Sogn og Fjordane  324 17,7 34 -6,4 97 7,5 1 2,0 7 33,4
Møre og Romsdal  516 4,6 79 -5,5  163 9,1 2 -2,8 18 13,2
Sør-Trøndelag  381 -0,1 96 -7,1  212 2,2 3 7,5 26 8,0
Nord-Trøndelag  255 4,2 47 -6,5  116 8,3 1 -5,8 15 15,5
Nordland  523 2,8 80 -6,2  171 6,0 3 -2,6 38 0,4
Troms  401 5,7 50 -6,3  114 3,2 2 -13,7 17 7,2
Finnmark Finnmárku  190 -5,4 26 0,3 74 17,5 2 37,3 8 19,4
Ikkje fordelt2 1 139 : 1 : 17 : 2 : 3 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller