Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  September 2009- august 2010 Endring i prosent September 2009-august 2010 Endring i prosent September 2009-august 2010 Endring i prosent September 2009-august 2010 Endring i prosent September 2009-august 2010 Endring i prosent
Totalt sal 8 794 -7,3 1 496 -14,9 2 928 -3,5 68 -3,6  491 7,3
Østfold  414 -8,4  100 -14,7  165 -2,3 7 0,4 39 10,6
Akershus  882 -8,1  179 -15,4  273 -4,3 6 1,9 41 1,8
Oslo 1 131 -7,2  117 -14,9  257 1,7 9 5,3  134 25,9
Hedmark  262 -8,5 71 -13,4  154 -7,0 3 -18,1 23 -0,7
Oppland  253 -7,5 74 -15,3  145 -4,6 3 -18,6 16 23,1
Buskerud  351 -7,6 98 -15,0  182 -5,5 6 -11,9 23 9,3
Vestfold  283 -10,8 82 -14,8  134 -1,8 4 -7,9 21 -19,6
Telemark  207 -11,4 58 -14,8  118 -4,3 4 -10,2 5 -21,3
Aust-Agder  158 -13,3 43 -14,1 93 -8,2 3 23,2 9 20,0
Vest-Agder  185 -13,0 51 -14,0 90 -9,7 2 -36,9 8 -4,6
Rogaland  721 -3,0  119 -15,0  226 -2,0 3 -2,3 14 1,3
Hordaland  572 -6,5  131 -15,2  217 -3,5 4 -5,6 33 -4,4
Sogn og Fjordane  297 7,9 31 -16,2 89 -2,2 1 -6,3 7 21,8
Møre og Romsdal  470 -4,6 72 -14,3  149 0,0 2 -7,9 17 5,0
Sør-Trøndelag  350 -8,2 87 -15,8  193 -6,7 3 -3,8 24 1,7
Nord-Trøndelag  231 -5,5 43 -15,5  106 -0,7 1 -8,8 14 10,1
Nordland  471 -7,5 73 -15,5  156 -3,6 2 -10,0 36 -4,1
Troms Romsa  356 -6,1 45 -15,5 99 -10,7 2 -20,3 16 2,4
Finnmark Finnmárku  172 -14,4 24 -9,0 67 6,5 2 26,2 8 17,2
Ikkje fordelt2 1 028 : 1 : 16 : 2 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller