Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Juni 2009-mai 2010 Endring i prosent Juni 2009-mai 2010 Endring i prosent Juni 2009-mai 2010 Endring i prosent Juni 2009-mai 2010 Endring i prosent Juni 2009-mai 2010 Endring i prosent
Totalt sal 9 516 0,5 1 679 -5,9 3 121 3,2 73 -0,4  511 14,1
Østfold  466 5,3  112 -5,8  176 3,7 7 2,7 42 20,0
Akershus  958 -2,5  198 -8,6  290 2,4 6 4,2 42 2,2
Oslo 1 275 2,8  131 -7,4  269 7,1 9 4,6  134 28,4
Hedmark  287 -0,8 79 -3,8  166 -0,2 4 -10,5 25 12,7
Oppland  278 3,4 84 -3,2  158 6,2 4 -8,6 16 21,5
Buskerud  378 -2,6  110 -6,5  194 -1,8 7 -5,0 25 20,8
Vestfold  341 4,9 92 -6,5  143 5,6 5 -3,9 23 -16,0
Telemark  233 0,4 65 -2,7  126 3,7 4 -5,9 6 -2,1
Aust-Agder  178 -1,6 49 -4,3  100 -2,7 3 12,3 8 15,0
Vest-Agder  230 1,6 57 -5,3 97 -2,2 2 -24,4 9 4,1
Rogaland  773 7,4  134 -6,4  239 5,3 3 8,5 14 6,7
Hordaland  628 -2,2  147 -6,4  233 3,1 4 -7,1 37 1,1
Sogn og Fjordane  315 19,3 36 -4,2 95 5,0 1 -9,9 7 25,5
Møre og Romsdal  505 1,6 80 -5,0  159 7,6 2 -5,2 19 26,8
Sør-Trøndelag  388 2,3 98 -4,9  209 1,7 3 5,1 25 12,5
Nord-Trøndelag  250 3,0 48 -5,9  111 2,2 1 -4,3 15 29,1
Nordland  509 2,2 82 -5,7  166 2,4 3 -8,7 39 16,1
Troms  397 13,1 50 -7,1  110 0,2 2 -15,6 16 8,6
Finnmark Finnmárku  192 -13,4 26 -3,6 70 15,4 2 21,9 8 -2,4
Ikkje fordelt2  934 : 1 : 10 : 2 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller