Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  April 2009- mars 2010 Endring i prosent April 2009- mars 2010 Endring i prosent April 2009- mars 2010 Endring i prosent April 2009- mars 2010 Endring i prosent April 2009- mars 2010 Endring i prosent
Totalt sal 9 477 -0,7 1 693 -5,7 3 101 1,2 73 -2,7  513 12,7
Østfold  467 4,3  113 -6,0  174 0,8 7 -1,1 41 16,0
Akershus  959 -3,9  199 -9,5  288 0,0 6 2,2 42 0,7
Oslo 1 285 3,9  131 -8,8  266 4,5 9 3,2  135 27,7
Hedmark  288 -1,1 80 -2,8  166 -1,2 4 -12,1 26 13,2
Oppland  279 3,3 85 -1,5  158 5,5 4 -10,3 16 19,1
Buskerud  376 -4,7  111 -5,9  193 -4,1 7 -6,3 25 21,1
Vestfold  342 4,0 92 -6,7  141 2,4 5 -6,8 23 -17,3
Telemark  232 -1,7 66 -2,3  126 1,1 4 -11,9 6 2,9
Aust-Agder  179 -1,6 49 -3,2  100 -4,3 3 12,5 8 11,6
Vest-Agder  230 1,0 57 -5,9 97 -3,0 2 -26,8 9 5,9
Rogaland  771 5,7  135 -6,3  236 2,3 3 7,8 14 -2,0
Hordaland  623 -4,8  148 -6,2  232 1,5 4 -9,8 37 -0,4
Sogn og Fjordane  315 20,4 36 -2,5 95 5,2 1 -2,6 7 25,1
Møre og Romsdal  504 0,7 81 -4,3  158 5,9 2 -7,5 18 19,0
Sør-Trøndelag  391 2,9 99 -4,6  209 1,0 3 1,7 26 13,4
Nord-Trøndelag  252 4,1 49 -5,4  111 0,6 1 -6,2 15 31,0
Nordland  505 1,0 83 -4,1  166 1,0 3 -10,8 39 13,4
Troms  397 11,7 51 -6,0  109 -1,4 2 -14,9 17 14,6
Finnmark Finnmárku  190 -17,6 27 0,4 69 14,2 2 20,0 8 -7,9
Ikkje fordelt2  892 : 1 : 8 : 2 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller