Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Februar 2009-
januar 2010
Endring i prosent Februar 2009-
januar 2010
Endring i prosent Februar 2009-
januar 2010
Endring i prosent Februar 2009-
januar 2010
Endring i prosent Februar 2009-
januar 2010
Endring i prosent
Totalt sal 9 458 -0,6 1 711 -5,7 3 059 0,4 74 -2,2  480 10,8
Østfold  451 0,2  115 -5,7  171 -0,6 7 1,2 39 13,4
Akershus  957 -3,8  203 -8,4  285 -0,4 6 1,6 40 0,6
Oslo 1 298 5,5  130 -10,1  260 2,2 9 -3,4  120 25,3
Hedmark  291 0,7 82 -2,3  167 0,5 4 -0,4 25 16,5
Oppland  274 1,5 85 -3,0  155 4,5 4 -4,2 14 0,0
Buskerud  378 -3,8  113 -4,8  193 -4,2 7 -2,5 24 28,9
Vestfold  335 5,0 93 -6,7  139 1,1 5 -0,6 24 -10,0
Telemark  232 -0,6 67 -1,9  124 -0,6 4 -5,8 7 16,9
Aust-Agder  180 -0,8 49 -3,7 99 -4,0 3 6,4 8 4,2
Vest-Agder  229 2,4 58 -5,8 97 -3,9 2 -18,5 8 -0,4
Rogaland  762 4,3  135 -6,9  233 1,2 3 1,4 14 1,2
Hordaland  627 -4,4  152 -4,5  231 2,4 5 -8,5 36 -5,6
Sogn og Fjordane  310 25,9 36 -3,5 93 4,3 1 -4,5 6 12,5
Møre og Romsdal  513 2,7 82 -4,4  154 3,8 2 -11,5 17 11,2
Sør-Trøndelag  386 2,0  100 -4,0  208 1,7 3 -7,5 23 3,2
Nord-Trøndelag  245 3,8 49 -6,6  109 -1,0 1 -7,3 14 30,5
Nordland  494 0,0 84 -4,2  162 -0,7 3 -15,4 38 17,0
Troms Romsa  378 9,6 51 -8,1  105 -5,7 2 -24,1 16 14,1
Finnmark Finnmárku  175 -25,8 26 -3,5 66 13,9 2 7,3 7 -14,9
Ikkje fordelt2  942 : 1 : 9 : 3 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller