Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Januar 2009- desember 2009 Endring i prosent Januar 2009- desember 2009 Endring i prosent Januar 2009- desember 2009 Endring i prosent Januar 2009- desember 2009 Endring i prosent Januar 2009- desember 2009 Endring i prosent
Totalt sal 9 406 -1,2 1 714 -6,3 3 036 -0,3 68 -11  459 9,0
Østfold  447 -2,1  115 -5,8  170 -1,1 7 -5 37 10,4
Akershus  951 -5,2  204 -9,1  283 -1,2 6 -6 38 -0,2
Oslo 1 566 -3,3  131 -10,8  255 -0,4 8 -15  111 23,6
Hedmark  288 -0,2 81 -3,4  166 -0,1 4 4 24 11,8
Oppland  273 1,5 85 -3,3  156 5,4 4 -10 13 -6,9
Buskerud  378 -3,9  114 -5,5  192 -4,0 7 -8 23 31,8
Vestfold  377 -0,6 93 -7,3  137 -1,0 5 -4 24 -7,4
Telemark  234 -1,4 67 -2,2  123 -1,7 4 -8 7 20,5
Aust-Agder  180 -0,5 49 -3,9 99 -4,1 2 -3 7 0,8
Vest-Agder  232 -7,3 59 -6,0 97 -2,9 2 -18 8 -0,7
Rogaland  876 1,0  136 -7,3  232 -2,8 3 -13 14 -1,8
Hordaland  711 -6,7  153 -4,7  230 2,1 4 -13 34 -9,8
Sogn og Fjordane  316 23,8 36 -3,9 92 3,8 1 -8 6 5,8
Møre og Romsdal  524 4,1 82 -5,3  151 2,3 2 -17 16 4,2
Sør-Trøndelag  388 1,9  100 -4,0  208 2,4 3 -15 22 -0,4
Nord-Trøndelag  248 8,1 49 -6,9  108 -1,6 1 -15 13 27,4
Nordland  498 0,9 84 -4,1  161 -0,5 3 -18 39 23,4
Troms Romsa  370 6,7 51 -7,6  104 -6,2 2 -27 15 7,9
Finnmark Finnmárku  178 -27,1 24 -16,5 65 11,2 1 2 7 -13,3
Ikkje fordelt2  372 : 1 : 7 : 1 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller