Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Desember 2008-november 2009 Endring i prosent Desember 2008-november 2009 Endring i prosent Desember 2008-november 2009 Endring i prosent Desember 2008-november 2009 Endring i prosent Desember 2008-november 2009 Endring i prosent
Totalt sal 9 403 -1,9 1 732 -5,8 3 020 -0,4 69 -15  457 5,2
Østfold  447 -2,8  116 -5,9  168 -2,7 7 -11 36 6,7
Akershus  950 -5,9  207 -8,6  282 -1,9 6 -16 38 -2,6
Oslo 1 274 -0,4  133 -9,7  251 -2,2 8 -29  107 14,6
Hedmark  289 -0,5 82 -3,7  166 -0,1 4 20 24 5,2
Oppland  271 -0,4 85 -3,1  153 3,2 4 3 13 -16,6
Buskerud  380 -4,5  114 -5,5  192 -4,7 7 -13 23 36,6
Vestfold  331 3,5 94 -6,9  135 -3,1 5 -7 25 -6,6
Telemark  235 -3,5 68 -2,0  122 -2,5 4 -13 7 17,5
Aust-Agder  180 -0,2 50 -2,9 99 -3,6 2 -6 7 -0,9
Vest-Agder  230 5,4 59 -6,5 99 -1,0 2 -9 8 4,4
Rogaland  748 2,3  137 -6,4  230 0,0 3 -16 13 -4,9
Hordaland  630 -1,5  154 -4,5  226 0,6 4 -17 33 -14,1
Sogn og Fjordane  291 16,1 36 -4,1 91 0,9 1 -26 5 -14,8
Møre og Romsdal  512 2,4 83 -4,7  150 0,5 2 -16 16 2,7
Sør-Trøndelag  375 -0,5  101 -3,9  207 3,4 3 -21 24 2,3
Nord-Trøndelag  247 9,2 49 -6,5  108 -2,3 1 -13 13 30,4
Nordland  502 3,0 85 -3,5  162 1,3 3 -14 38 15,3
Troms  367 9,1 52 -5,2  109 -1,6 2 -28 15 16,0
Finnmark Finnmárku  181 -24,5 25 -12,6 63 9,2 1 -14 7 -18,6
Ikkje fordelt2  965 : 1 : 8 : 0 : 3 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller