Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Oktober 2008- September 2009 Endring i prosent Oktober 2008- September 2009 Endring i prosent Oktober 2008- September 2009 Endring i prosent Oktober 2008- September 2009 Endring i prosent Oktober 2008- September 2009 Endring i prosent
Totalt sal 9 435 -2,1 1 750 -5,4 3 029 -0,4 70 -16  455 4,2
Østfold  448 -2,0  117 -5,6  169 -3,0 7 -12 35 4,2
Akershus  961 -4,2  210 -7,4  284 -1,3 6 -19 38 -3,0
Oslo 1 280 -0,9  135 -9,1  253 -2,2 8 -29  106 12,3
Hedmark  289 -1,0 82 -4,0  167 0,8 4 17 24 0,2
Oppland  273 -0,3 86 -2,5  153 3,5 4 5 13 -18,5
Buskerud  381 -5,0  116 -5,1  193 -4,3 7 -15 22 26,4
Vestfold  332 3,8 95 -6,3  136 -3,2 5 -9 25 -5,3
Telemark  235 -4,6 68 -2,6  123 -1,8 4 -12 6 9,0
Aust-Agder  181 1,0 50 -1,9  100 -2,0 2 -11 7 3,4
Vest-Agder  231 7,1 60 -6,3 99 -0,4 2 -4 8 1,5
Rogaland  741 0,3  138 -6,6  231 -0,3 3 -13 14 -2,3
Hordaland  635 -0,3  156 -4,1  227 1,2 5 -14 34 -10,7
Sogn og Fjordane  282 9,2 37 -4,2 90 -0,4 1 -30 5 -18,2
Møre og Romsdal  509 0,5 84 -4,4  150 -0,6 2 -16 16 1,1
Sør-Trøndelag  378 0,0  102 -3,4  208 4,2 3 -25 24 -0,8
Nord-Trøndelag  243 7,9 50 -5,9  107 -3,6 1 -14 13 20,9
Nordland  509 5,4 86 -3,5  162 2,5 3 -14 39 22,6
Troms  362 8,1 52 -4,8  103 -7,7 2 -29 16 19,0
Finnmark Finnmárku  184 -21,2 26 -9,1 63 11,8 1 -11 7 -20,2
Ikkje fordelt2  979 : 1 : 11 : 0 : 3 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller