Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  September 2008-august 2009 Endring i prosent September 2008-august 2009 Endring i prosent September 2008-august 2009 Endring i prosent September 2008-august 2009 Endring i prosent September 2008-august 2009 Endring i prosent
Totalt sal 9 397 -3,3 1 760 -6,3 3 020 -1,2 71 -20  455 2,3
Østfold  438 -4,6  118 -6,4  168 -3,3 7 -10 35 0,4
Akershus  976 -0,9  214 -7,4  285 0,1 6 -23 41 7,8
Oslo 1 292 -2,9  137 -8,6  254 -2,0 9 -30  107 12,2
Hedmark  290 -1,1 82 -5,8  167 1,9 4 23 23 -5,1
Oppland  269 -2,4 85 -6,6  151 1,9 4 -1 13 -18,4
Buskerud  382 -5,5  116 -6,3  194 -3,7 7 -16 21 18,0
Vestfold  323 0,4 96 -7,0  134 -5,6 5 -8 26 -2,0
Telemark  230 -9,3 67 -7,9  121 -3,5 4 -17 6 5,3
Aust-Agder  181 1,6 50 -1,5  101 -0,1 2 -9 7 5,0
Vest-Agder  225 4,4 60 -8,8 99 -1,3 2 -11 8 -0,8
Rogaland  709 -4,0  140 -6,8  227 -4,4 3 -21 13 -7,9
Hordaland  628 1,0  156 -4,7  225 1,1 4 -28 36 -9,0
Sogn og Fjordane  275 6,3 37 -4,1 91 1,5 1 -30 5 -22,9
Møre og Romsdal  511 -0,7 84 -4,9  150 -0,9 2 -18 16 -4,5
Sør-Trøndelag  376 -2,1  102 -5,8  207 4,5 3 -33 23 -8,9
Nord-Trøndelag  239 8,0 51 -5,3  107 -4,5 1 -16 12 11,5
Nordland  503 4,0 86 -3,6  162 3,0 3 -22 37 12,6
Troms Romsa  340 -3,8 53 -4,9  104 -13,1 2 -42 15 11,2
Finnmark Finnmárku  192 -15,3 26 -7,9 61 13,1 1 -4 7 -25,9
Ikkje fordelt2 1 016 : 1 : 12 : 0 : 3 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller