Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  August 2008- juli 2009 Endring i prosent August 2008- juli 2009 Endring i prosent August 2008- juli 2009 Endring i prosent August 2008- juli 2009 Endring i prosent August 2008- juli 2009 Endring i prosent
Totalt sal 9 388 -3,4 1 756 -6,5 3 013 -1,4 71 -20  454 2,1
Østfold  438 -4,8  118 -6,6  167 -3,7 7 -11 35 0,4
Akershus  974 -1,1  213 -7,7  285 -0,2 6 -23 41 7,8
Oslo 1 290 -3,1  136 -9,1  253 -2,3 9 -30  107 12,1
Hedmark  289 -1,4 82 -6,1  167 1,7 4 23 23 -5,1
Oppland  269 -2,5 85 -6,6  151 1,8 4 -1 13 -18,4
Buskerud  381 -5,7  116 -6,6  194 -3,9 7 -16 21 17,9
Vestfold  322 0,2 96 -7,2  134 -5,7 5 -9 26 -3,3
Telemark  230 -9,5 66 -8,1  121 -3,7 4 -17 6 5,3
Aust-Agder  181 1,6 50 -1,5  101 -0,1 2 -9 7 5,0
Vest-Agder  233 8,2 60 -8,9 98 -2,0 2 -11 8 -0,9
Rogaland  708 -4,3  139 -7,1  226 -4,6 3 -21 12 -11,9
Hordaland  625 0,5  156 -4,9  224 0,7 4 -28 36 -9,1
Sogn og Fjordane  274 6,1 37 -4,4 90 1,2 1 -30 5 -22,9
Møre og Romsdal  509 -1,0 83 -5,6  149 -1,0 2 -18 16 -4,5
Sør-Trøndelag  376 -2,2  102 -6,0  206 4,3 3 -33 23 -9,1
Nord-Trøndelag  239 8,0 50 -5,5  107 -4,5 1 -16 12 11,5
Nordland  502 3,8 86 -3,8  162 2,9 3 -22 37 12,4
Troms Romsa  339 -4,2 53 -5,0  104 -13,1 2 -42 15 11,2
Finnmark Finnmárku  192 -15,3 26 -8,1 61 13,1 1 -4 7 -25,9
Ikkje fordelt2 1 016 : 1 : 12 : 0 : 3 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller