Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Juli 2008- juni 2009 Endring i prosent Juli 2008- juni 2009 Endring i prosent Juli 2008- juni 2009 Endring i prosent Juli 2008- juni 2009 Endring i prosent Juli 2008- juni 2009 Endring i prosent
Totalt sal 9 451 -2,8 1 771 -6,8 3 021 -0,5 73 -22,0  449 -0,3
Østfold  442 -3,0  119 -6,6  168 -3,2 7 -11,2 34 -0,8
Akershus  986 1,5  215 -8,8  284 -0,3 6 -25,7 41 6,5
Oslo 1 278 -7,2  138 -8,6  254 -2,0 9 -30,1  107 10,1
Hedmark  289 -1,4 82 -7,3  167 3,3 4 6,5 23 -11,8
Oppland  268 -3,3 86 -7,1  149 1,5 4 0,9 13 -19,3
Buskerud  385 -5,0  117 -6,2  196 -2,0 8 -18,3 21 13,9
Vestfold  323 1,5 97 -6,3  134 -5,1 5 -10,5 26 -3,4
Telemark  231 -8,5 67 -8,9  121 -2,9 4 -20,8 6 11,2
Aust-Agder  181 5,3 51 0,1  101 3,7 2 -12,5 8 6,2
Vest-Agder  237 14,8 60 -10,4 98 -2,0 2 -15,4 8 4,7
Rogaland  711 -2,7  140 -7,8  226 -5,4 3 -28,4 12 -9,5
Hordaland  641 7,1  157 -5,2  224 2,3 5 -27,5 36 -9,1
Sogn og Fjordane  264 1,1 37 -6,0 88 -0,7 1 -25,7 5 -25,4
Møre og Romsdal  506 -2,4 84 -6,3  148 -2,9 2 -22,0 15 -9,9
Sør-Trøndelag  378 -2,0  103 -6,1  207 7,1 3 -31,8 22 -13,0
Nord-Trøndelag  239 12,2 51 -5,2  108 -3,3 1 -27,6 12 0,2
Nordland  501 5,3 86 -4,1  163 6,3 3 -25,5 35 8,0
Troms Romsa  342 -2,0 54 -4,5  111 -3,6 2 -43,6 15 6,2
Finnmark Finnmárku  209 -4,2 27 -4,2 61 17,1 1 -4,9 7 -25,8
Ikkje fordelt2 1 041 : 1 : 12 : 0 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller