Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Juni 2008-mai 2009 Endring i prosent Juni 2008-mai 2009 Endring i prosent Juni 2008-mai 2009 Endring i prosent Juni 2008-mai 2009 Endring i prosent Juni 2008-mai 2009 Endring i prosent
Totalt sal 9 423 -3 1 785 -7 3 038 1 74 -22  479 5
Østfold  442 -4  119 -7  170 -2 7 -13 35 -1
Akershus  957 -1  217 -9  285 0 6 -27 41 6
Oslo 1 260 -10  141 -7  252 -3 9 -29  106 7
Hedmark  289 -1 83 -8  167 4 4 10 23 -15
Oppland  269 -3 87 -7  149 2 4 1 13 -19
Buskerud  389 -3  117 -7  198 0 8 -17 20 13
Vestfold  319 1 98 -6  136 -3 5 -12 27 -2
Telemark  232 -8 67 -9  122 -2 4 -18 6 3
Aust-Agder  181 7 51 0  103 6 2 -13 7 3
Vest-Agder  227 10 60 -10  100 1 3 -14 8 6
Rogaland  711 -3  143 -6  228 -5 3 -31 14 10
Hordaland  638 9  157 -6  226 5 5 -24 38 -7
Sogn og Fjordane  264 0 37 -6 90 2 1 -12 6 -17
Møre og Romsdal  505 -1 85 -6  148 -2 2 -23 17 5
Sør-Trøndelag  379 -2  103 -6  206 7 3 -33 25 -4
Nord-Trøndelag  234 11 52 -5  109 -3 1 -29 16 36
Nordland  490 3 87 -4  163 6 3 -24 50 55
Troms Romsa  346 -2 54 -5  113 -1 2 -43 16 12
Finnmark Finnmárku  222 3 27 -5 61 17 1 -14 8 -20
Ikkje fordelt2 1 069 : 1 : 12 : 0 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller